ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพม.หนึ่งเดียว ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน