ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดร้านใหม่ Joy Barber Center และเยี่ยมชมห้องการให้บริการเสริมสวยสตรี ตัดผมชาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดร้านใหม่ Joy Barber Center โดยมีนางสาวเกษมณี สายสุ้ย กรรมการผู้จัดการ Joy Beauty Dream ได้ชมช่างบาร์เบอร์ โชว์เทคนิคการตัดผมชาย ช่างซาลอน โชว์ทำสีผมแฟชั่นแนวสตรีท และชมช่างบอย Union Fade Master Brand Ambassador 2023 สาธิตการแกะลาย ณ ร้าน Joy Barber Center ในการนี้ได้เยี่ยมชมห้องการให้บริการเสริมสวยสตรี ตัดผมชาย ระบบการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เส้นผมต่างๆ และเครื่องสำอาง เป็นต้น ณ ร้านจอยบิวตี้ดรีม ถนนรอบคูเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่