ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติงาน “วันสตรีสากลตำบลแม่วิน” ประจำปี 2566 และจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจศูนย์ฯ สาธิตอาชีพ

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมเป็นเกียรติงาน “วันสตรีสากลตำบลแม่วิน” ประจำปี 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรี โดยมีนายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจศูนย์ฯ และสาธิตอาชีพ “สายคล้องแมส” ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าวอย่างทั่วถึง