ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ให้เรียนฟรี พักฟรี กินฟรี เรียนจบ มีอาชีพ มีงานทำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือ ม.3 และไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่หรือฐานะครอบครัว จึงต้องการนำเด็กกลุ่มเป้าหมายนี้เข้าสู่กระบวนการฝึกอาชีพ เพื่อให้มีทักษะด้านอาชีพก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน