ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดลำพูน


วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดลำพูน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน พม.ปี 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.ในจังหวัดลำพูน ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ในการนี้ ได้มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมแก่ตำบลที่จัดตั้งศูนย์ และมีคำสั่งจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 31 ตำบล ณ อาคารพัฒนาคุณธรรม วัดแม่สารป่าขาม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน