ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ (Stand Up Against Street Harassment) ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ (Stand Up Against Street Harassment) ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยความร่วมมือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อให่ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาการคุกคามทางเพศในที่สาธารณะ บนท้องถนน และการจัดการกับความรุนแรงในที่สาธารณะ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 31 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน