ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Work D Platform)” ผ่านระบบ Online

ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Work D Platform)” ผ่านระบบ Online จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวง พม. ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน