ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรม.สค. เพื่อใช้ในการจัดประชุมผ่านทางไกลออนไลน์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน