ศสค.ลำพูน เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสด งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่านทางเพจ Facebook สำนักงาน ป.ป.ช. ” ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง “

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสด งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่านทางเพจ Facebook สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต ” ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคมของทุกปี ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน