ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ”แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ประจำปี 2566 และจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ (เป็นผู้แทน) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ประจำปี 2566 ดำเนินการโดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นให้ผู้สูงอายุที่จังหวัดลำพูน พื้นที่เขตอำเภอแม่ทา จำนวน 6 ตำบล เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปเข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และมอบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ให้กับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน