ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นที่สูง วิถีชีวิตใหม่ New Normal ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นที่สูง วิถีชีวิตใหม่ New Normal ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพ “การเพ้นท์เล็บตกแต่งเล็บ”, “การเย็บงานผ้าด้วยมือติดกิ๊ปเก๋” และส่งเสริมอาชีพ บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ของศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน