ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวง พม. *

วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปี 2565 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรกระทรวง พม. ที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งรับราชการมาจนครบเกษียณ และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ นางสาวณะรอง ต๊ะมะโน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส4 ผู้เกษียณอายุราชการ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึก จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ในการนี้ท่านอธิบดีกรม สค. คณะผู้บริหาร สค. ได้ร่วมแสดงความยินดีและมุฑิตาจิต พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงพม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ