ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ประดิษฐานศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่


วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สวดเบิกเนตร รอบที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน