ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในนามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศ ทรงสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะและวางพวงมาลา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราช ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน