ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุ และมอบริบบิ้นขาวให้สื่อมวลชน เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุ จัดโดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายผู้จัดการรายการวิทยุในพื้นที่ ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ จากภาครัฐสู่ประชาชน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์ฯ ได้รับอนุเคราะห์สนับสนุนให้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ สวท.ลำพูน FM95 รายการ “ซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ และมอบริบบิ้นขาวเพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ให้กับผู้จัดรายการทางสถานีวิทยุ ทั้งสิ้น 20 กว่ารายการ ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง) เผยแพร่ไปยังหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร อป.มช. และหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน