ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ “งานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 8” ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสาวกมลกานต์ จิรัชยากร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ “งานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 8” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีลอยโขมด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ความสามัคคีคนในท้องถิ่น และจังหวัดลำพูน โดยมีนางอินทรา เขียวคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน