ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมประเพณีสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมประเพณีสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2565 โดยมีนายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน