ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางพัฒนา บุญชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อกำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมครอบครัว สนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านครอบครัวในระดับจังหวัด โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน