ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน (กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน (กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนกลไกการทำงานและดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสนับสนุนสวัสดิการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และคัดเลือก อพม.ดีเด่น และอพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน