ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการครอบครัวต้องมาก่อน พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มแผนงานและวิชาการ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการครอบครัวต้องมาก่อน พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน