ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม POC ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน