ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงานอบรมช่างผมร่วมกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงานอบรมช่างผมร่วมกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วมพิจารณาการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน