ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่สตรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (กคอ.) และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่สตรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. สถานที่จัดงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.