ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกันการทุจริต”

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกันการทุจริต” พร้อมทั้งมอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สค. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สค. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเรนโบว์ ฮอล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ