ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพร้อมเครื่องราชสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประกอบพิธีได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพร้อมเครื่องราชสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่เป็น 1 ใน 8 แห่งจอมเจดีย์ของประเทศไทย นับเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวลำพูนและชาวพุทธทั่วไป ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565 สืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่สำคัญ ของชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนา ได้มาร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน