ศสค.ลำพูน เข้าร่วมบรรยายชี้แจงการแนะแนว ฝึกอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมบรรยายชี้แจงการแนะแนวฝึกอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้แนะนำองค์กร แนะแนวหลักสูตรฝึกอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ มีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 24 คนพร้อมผู้ปกครอง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน