ศสค.ลำพูน เข้าร่วมจิตอาสาชาวลำพูน ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณ “อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมจิตอาสาชาวลำพูน ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณ “อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้สถานที่บริเวณโดยรอบของการจัดกิจกรรม มีทำความสะอาด สวยงาม ให้มีสภาพสมบูรณ์ ที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน