ศสค.ลำพูน เข้าร่วมงาน “พม. สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงาน “พม. สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. กล่าวให้พรปีใหม่ไทย เพื่อให้กำลังใจ ส่งความสุขให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พม. พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตคารวะแด่ รองปลัดกระทรวงฯ (นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ) อธิบดี สค. (นางจินตนา จันทร์บำรุง) อธิบดี พก. (นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นางสาวอุไร เล็กน้อย) รองอธิบดี สค. (นางรุ่งทิวา สุดแดน) ซึ่งเป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2566 และอดีตปลัดกระทรวง พม. (นางพัชรี อาระยะกุล) ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ