ศสค.ลำพูน เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” พร้อมสาธิตอาชีพ พร้อมแจกไอติม(ฟรี) “แบรนด์ ติมมั๊ย..คลายร้อน by 072”

วันที่ 7 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด“สร้างสุขทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ต้อนรับ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประธานเปิดงานฯ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมกิจกรรม ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรไอศกรีมโบราณ (ระยะสั้น 5 วัน) สาธิตอาชีพ พร้อมแจกไอติม(ฟรี) “แบรนด์ ติมมั๊ย..คลายร้อน by 072” มีจำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้น 200 คนโดยประมาณ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน