ศสค.ลำพูน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” จัดบูธประชาสัมพันธ์ สาธิตการทำน้ำสมุนไพรพร้อมแจกฟรี

วันที่ 21 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและส่งเสริมความ เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ ศูนย์ฯ จัดบูธประชาสัมพันธ์ สาธิตการทำน้ำสมุนไพรพร้อมแจกฟรี ได้แก่ น้ำอัญชันมะนาว น้ำกระเจี๊ยบพุทราจีน ให้แก่ผู้มาร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน