ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 1 วัน “หลักสูตรการทำเทียนหอม”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 1 วัน “หลักสูตรการทำเทียนหอม” เพื่อบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาทักษะอาชีพการทำเทียนหอม สู่การสร้างเป็นอาชีพอีกหนึ่งทางเลือกพัฒนาต่อยอดได้ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้า จำหน่ายขายได้มีอัตลักษณ์โดดเด่น เรียนรู้ฝึกปฎิบัติ เช่น การทำเทียนหอมของขวัญแทนใจ พร้อมบรรจุภัณฑ์ โดยมีนางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชมพูสิริน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง