ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด การมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็นมอบให้กับโรงเรียนบ้านป่าเลา และโรงเรียนบ้านป่าเลาสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สูงและทุรกันดาร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าเลา (สาขาบ้านผาด่าน) โรงเรียนบ้านป่าเลา (สาขาบ้านปงผาง) และโรงเรียนบ้านป่าเลา (สาขาบ้านแม่สะแงะ) โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้นำกิจกรรมเข้าร่วมให้บริการและสาธิตอาชีพ ได้แก่ การให้บริการตัดผม (ฟรี) สาธิตการทำน้ำสมุนไพร (อัญชันมะนาว) สาธิตการผัดไทย แจกฟรีคัพเค้ก และไอศกรีม ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน