ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม “จิตอาสา พัฒนาชุมชน เพื่อสังคมพอเพียง” ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) กรุงเทพฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม “จิตอาสา พัฒนาชุมชน เพื่อสังคมพอเพียง” ในการฝึกภาคปฏิบัติตามฐานสถานีต่างๆ เสมือนจริง จำลองให้เรียนรู้ โดยรอบบริเวณศูนย์ฝึกฯ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย รวมถึงสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และเป็นจิตอาสา เพื่อสังคมและประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร