ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567” ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ลำพูน”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567” ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ลำพูน” เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินารจัดงานดังกล่าวฯ ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน