ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “KM Action Plan” ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “KM Action Plan” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปี 2567 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.สค. ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน