ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เลิศรัฐ 2567 the winner goes to…..” ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 8 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เลิศรัฐ 2567 the winner goes to…..” ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. สค. เพื่อชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 DWF Meeting Room ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน