ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และแถลงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live (สด)

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และแถลงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live (สด) เพจเฟสบุ๊คของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และแสดงถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การส่งเสริมธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปกรณ์อังศุสิงห์ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ ลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนยฺปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ลำพูน