ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “ลำพูนไม่ลำพัง…รวมพลังเพื่อคนลำพูน” ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “ลำพูนไม่ลำพัง…รวมพลังเพื่อคนลำพูน” ครั้งที่ 6/2566 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานกระทรวง พม.ในจังหวัดลำพูน และ (นางจันทนา ไวยาวัจมัย) อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมรับมอบถ้วยกาแฟ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ครั้งต่อไป ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน