ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัว “โครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)” และร่วมปล่อยขบวนรถสายด่วน พม.1300 ลงพื้นที่แจงนับคนไร้บ้านทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว ห้วหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัว “โครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)” และร่วมปล่อยขบวนรถสายด่วน พม.1300 ลงพื้นที่แจงนับคนไร้บ้านทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ทีม One Home พม.ลำพูน นำโดยนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน