ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผ่านระบบประชุม Microsoft Teams

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ โปรแกรมจัดการสำนักงาน โปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมป้องกันไวรัส ผ่านระบบประชุม Microsoft Teams จัดโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน