ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่สมควรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่สมควรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยศูนย์ฯ ได้นำเสนอกลุ่มเป้าหมาย บุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 24 ราย เพื่อจัดทำข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน