ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคุณไก่ อูกัส (designer) เรื่อง ผ้าและผลิตภัณฑ์ พม.

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคุณไก่ อูกัส (designer) เรื่อง ผ้าและผลิตภัณฑ์ พม. ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายังห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน