ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัวและเพิ่มพลังเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัวและเพิ่มพลังเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้คณะทำงาน ทีมวิทยากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานครอบครัว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่