ศสค.ลำพูน เข้าพิธีเปิด และจัดบูธกิจกรรม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครับและเฝ้าระวังป้องกันการค้ามนุษย์

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครับและเฝ้าระวังป้องกันการค้ามนุษย์ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ยและตำบลหนองปลาสะวาย และภาคี เครือข่ายงานด้านครอบครัวร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยมีนางมิ่งขวัญวีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนแอดไลน์ @Linefamily “เพื่อครอบครัว” และตอบคำถาม เล่นเกมส์โยนห่วงสัมพันธภาพ ลุ้นรับรางวัล ให้แก่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน