ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” (อำเภอแม่ทา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสนติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับพรบ.ที่เกี่ยวข้อง และสาธิตอาชีพ “การทำขนมปังหน้าหมู” พร้อมแจกให้ชิมฟรี ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 108 คน ณ โรงเรียนแพะยันต์ดอยแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน