ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” (อำเภอเวียงหนองล่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสนติธร ยิ้มละมัยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับพรบ.ที่เกี่ยวข้อง และสาธิตอาชีพ “การชงกาแฟดริป” “การทำชาสูตรปักษ์ใต้” พร้อมแจกให้ชิมฟรี ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 109 คน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน