ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปี 2565


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนแอดไลน์ App @Linefamily และให้บริการสาธิตอาชีพ “การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า” ให้แก่ประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 34 คน ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน