ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 5 (อำเภอบ้านโฮ่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” (อำเภอบ้านโฮ่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับพรบ.ที่เกี่ยวข้อง สาธิตอาชีพ “เฉาก๊วยนมสด” พร้อมแจกฟรี และให้บริการตัดผม (ฟรี) ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 238 คน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน