ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” (อำเภอป่าซาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” (อำเภอป่าซาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับพรบ.ที่เกี่ยวข้อง และสาธิตอาชีพ “การทำเฉาก๊วยนมสด” พร้อมแจกฟรี ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 220 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน