ศสค.ลำพูน สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน การจัดตกแต่งสถานที่พิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม และนายคณุตน์จักรภัทร อุประบ่อง ผู้ดูแลผู้รับบริการ เข้าร่วมสนับสนุนการจัดตกแต่งสถานที่พิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ได้แก่ งานจีบผ้าราชพิธี, งานจัดตกแต่งดอกไม้สด เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการจัดงานในวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยมีนางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง นำทีม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดตกแต่งสถานที่ในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง